Header

Welkom bij LOBO

Kom Verder

Bijzonder Onderwijs

LOBO

Het LOBO

De Landelijke Oudervereniging Bijzonder Onderwijs op algemene grondslag is een oudervereniging voor ouders met kinderen in het speciaal onderwijs.

Doel van het LOBO is om de belangen van ouders te behartigen met kinderen die speciaal onderwijs krijgen in de basisschool of op de middelbare school. Dit doen wij door de ouders te ondersteunen, te adviseren, te informeren en eventueel te scholen: voor en door ouders.

Het LOBO streeft er ook naar om het aanbod van het speciaal onderwijs zo gevarieerd mogelijk vorm te kunnen geven. Dit geeft ons de kans om de best passende school te kunnen kiezen voor onze kind(eren).

bijzonder

Speciaal Onderwijs

Kinderen die moeten leven met een beperking en die niet op een ‘normale’ school lessen kunnen volgen, kunnen in Nederland naar het speciaal onderwijs. Om naar een school te kunnen die speciaal onderwijs geeft, moet het kind beschikken over een ‘toelaatbaarheidsverklaring’. In deze verklaring staat welke beperking het kind heeft en wat voor soort onderwijs het nodig heeft.

Lees Meer

spelen

Een Speciale School

De scholen in het speciaal onderwijs worden, net als het reguliere onderwijs, onderzocht door de Onderwijsinspectie.

De Onderwijsinspectie bekijkt of het onderwijs op de school voldoet aan de eisen die gesteld zijn door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De rapporten die de Onderwijsinspectie opstelt zijn, sinds 2007, openbaar en te vinden op de website van de Onderwijsinspectie.

Lees Meer

Nieuws