Van de Blog

tto

Amsterdam maakt 2 miljoen vrij voor tweetalig onderwijs

NEDERLAND LIGT ACHTER TEGENOVER ANDERE EUROPESE LANDEN WANNEER HET GAAT OVER TWEETALIG ONDERWIJS OP DE BASISSCHOOL. AMSTERDAM PAKT DIT SERIEUS OP EN STELT RUIM TWEE MIJLOEN EURO BESCHIKBAAR.

Dat we achterliggen op andere Europese landen is inmiddels duidelijk, minder duidelijk zijn de effecten van deze onderwijskeuze. Er zijn critici die vrezen dat een tweetalig beleid ertoe zal leiden dat kinderen geen van beide talen goed onder de knie krijgt. Terwijl uit andere onderzoeken juist blijkt dat kinderen er beter van gaan leren.

Een eenduidig antwoordt is er dus nog niet, maar de Gemeente Amsterdam gaat van het positieve uit en investeert tot 2018 ruim twee miljoen euro in het implementeren van tweetalig onderwijs in de stad. Die investering is bedoeld om scholen te stimuleren die interesse hebben of die al bezig zijn tweetalig onderwijs. De uiteindelijke ambitie is dat zestig scholen internationalisering een structurele plek geven in hun onderwijs, schrijft wethouder Simone Kukenheim (Onderwijs) in een beleidsbrief.

De Dr. J.Th. de Visserschool (Amsterdam West) startte vorig schooljaar als eerste met tweetalig onderwijs. Dertig procent van de lessen wordt hier in het Engels gegeven. Directeur Conny van Egmond is meer dan tevreden. ‘Het gaat ontzettend goed’ vertelde zij in een interview met Het Parool.

Voorheen werd Engels vanaf groep 7 gegeven, maar de gemeente hoopt hier al op jongere leeftijd mee te beginnen. Daarom wordt, in afwachting van landelijke wetgeving, dit najaar al gestart met een pilot bij een aantal kinderdagverblijven in Amsterdam.

Inmiddels wordt er op diverse scholen in de stad al eerder dan groep zeven met Engels begonnen en is het landelijk de wens van staatssecretaris Sander Dekker om vijftien procent van de tijd Engels, Frans of Duits als instructietaal in te voeren.

nederlandse en engelse

Reacties zijn gesloten.