Het LOBO

LOBO

De Landelijke Oudervereniging Bijzonder Onderwijs is een oudervereniging voor ouders met kinderen in het speciaal onderwijs. Wij zijn een vereniging voor en door ouders, en komen op voor onze belangen en daardoor de belangen van onze kinderen, die speciaal onderwijs krijgen op de basisschool of middelbare school. Door elkaar te ondersteunen, adviseren, informeren en soms zelfs te scholen proberen wij elkaars belangen te behartigen.

Het LOBO streeft er ook naar om het aanbod van het speciaal onderwijs zo gevarieerd mogelijk vorm te kunnen geven. Dit geeft ons de kans om de best passende school te kunnen kiezen voor onze kinderen.

Wij geloven dat we samen sterker staan, en samen meer kunnen bereiken.