Leerlingenvervoer

Als je kind een ziekte, handicap of gedragsproblemen heeft en niet zelfstandig naar school kan gaan, dan kan er eventueel gebruik worden gemaakt van leerlingenvervoer. In sommige gevallen kan een kind hier ook gebruik van maken als de school ver weg is. Je kunt een aanvraag voor leerlingenvervoer aanvragen bij de gemeente. Deze aanvraag moet ieder schooljaar herhaald worden.

Wanneer in aanmerking?

Als de leerling door de geloofsovertuiging een school bezoekt die verder ligt dan de kilometergrens. Of als een leerling door een handicap niet zelfstandig met het openbaar vervoer kan reizen. Ook leerlingen die naar een school voor speciaal onderwijs gaan, komen in aanmerking voor leerlingenvervoer.

Diverse mogelijkheden

Er zijn diverse soorten leerlingenvervoer waar een aanvraag voor ingediend kan worden. Een eerste mogelijkheid is dat de leerling en eventueel begeleider een abonnement krijgt voor het openbaar vervoer. De tweede is dat het kind gebruik kan maken van georganiseerd vervoer met bus of taxi, ook wel aangepast vervoer genoemd. Tot slot kan er een aanvraag ingediend worden voor een vergoeding indien de ouders het kind zelf haalt en brengt, bijvoorbeeld met de auto.

Kilometergrens

Er is een minimale afstand vastgelegd van 6 kilometer tussen de woning en de school. Als de afstand van huis tot school minder is dan zes kilometer, dan is er in principe geen recht op leerlingenvervoer. Uitzondering hierop zijn kinderen die door een handicap niet zelfstandig kunnen reizen.

leerlingenvervoer

Eigen bijdrage

Wanneer de leerling gebruik maakt van leerlingen vervoer en het heeft geen beperking waardoor hij of zij niet zelfstandig kan reizen, dan kan de gemeente een bijdrage vragen aan de ouders. De hoogte van de bijdrage is per gemeente verschillend.