Van de Blog

motoriek

Motorische ontwikkeling heel belangrijk in (speciaal) onderwijs

Het is belangrijker gebleken dan eerst werd gedacht: de motorische ontwikkeling van kinderen in het (speciaal) onderwijs. Door deze ontwikkeling te stimuleren kunnen kinderen met leerproblemen beter plannen en problemen oplossen. Dit is de conclusie van onderzoekster Mieke Westendorp verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Op 26 mei jl. is ze gepromoveerd met dit onderzoek.

Doel

Het doel van het promotieonderzoek was om inzicht te krijgen in de grove motorische ontwikkelingen en of er een relatie bestaat tussen de grove motorische ontwikkeling en de cognitieve ontwikkelingen. Cognitieve vaardigheden is het vermogen om informatie en kennis tot je te nemen en te verwerken. Het onderzoek was gericht op kinderen met leerproblemen in het passend onderwijs tussen de 7 en 12 jaar oud.

Conclusie

Uit het onderzoek blijkt dat de onderzochte kinderen in tegenstelling tot hun leeftijdgenootjes in het reguliere onderwijs minder ontwikkelde grove motorische vaardigheden hebben. De achterstand is ongeveer drie jaar. Het onderzoek toont ook aan dat deze achterstand samenhangt met de schoolprestaties van de onderzochte kinderen.

Balvaardigheid

Westendorp adviseert scholen om extra aandacht aan spellen met ballen te geven tijdens de gymlessen. Natuurlijk moet hierbij rekening worden gehouden met de verschillen tussen de kinderen en de oefeningen kunnen het best op verschillende niveaus aangeboden worden. Door de balvaardigheid te oefenen lijkt het er op dat het positieve effecten heeft op de planningsvaardigheden en het probleemoplossend vermogen.

Girl Playing With Exercise Ball

Accent verleggen

Ongeveer veertigduizend kinderen in Nederland volgen speciaal onderwijs. Ze hebben extra zorg nodig om zich goed te ontwikkelen. Bijna altijd ligt het accent van het onderwijs van deze kinderen op de cognitieve ontwikkeling. Er wordt nu gepleit om juist het accent te leggen op de motorische ontwikkeling, omdat daarmee automatisch de cognitieve ontwikkeling ook verbeterd.

Reacties zijn gesloten.