Van de Blog

POheader-525px

Nieuwe regelgeving passend onderwijs: misère of verademing?

Een paar maanden geleden luidde Omroep Gelderland de noodklok. Kinderen worden te laat doorverwezen naar het Speciaal Onderwijs, met alle gevolgen van dien. Kamerlid Siderius (SP) stelde kamervragen hierover. Onlangs verscheen vanuit de overheid een rooskleurige evaluatie van de wet Passend Onderwijs. Een objectieve kijk op de nieuwe regeling blijft lastig.

Haken en ogen

De staatssecretaris antwoordde op de kritische kamervragen in gebruikelijke volzinnen: ‘Scholen hebben een zorgplicht en moeten een passend aanbod doen voor elke leerling die extra ondersteuning nodig heeft’.

Download de publicatie ‘Beantwoording Kamervragen over emotionele schade wegens te laat doorverwijzen naar SO

De gemiddelde ouder die goed onderwijs wil voor zijn kind met beperkingen heeft niet veel aan dergelijke algemeenheden. Want hoewel het een mooi streven is om kinderen met een beperking mee te laten draaien in het reguliere onderwijs, blijken er in de praktijk ook vele haken en ogen.

Door de zogenaamde verevening, het eerlijk verdelen van gelden over het hele land, blijken sommige regio’s nu met een tekort te zitten waardoor kinderen minder of te laat worden doorverwezen. Dit komt omdat er daar in het verleden meer indicaties werden verleend dan elders. Met de nieuwe regeling ontvangen zij nu minder geld dan voorheen.

Ook blijkt dat sommige samenwerkingsverbanden de afspraak hebben gemaakt dat de school moet betalen bij verwijzing naar het Speciaal Onderwijs. Hierdoor worden kinderen soms onnodig lang op een reguliere basisschool gehouden.

Dikke onvoldoende

Onlangs is de zevende voortgangsrapportage passend onderwijs verschenen. Deze schetst een rooskleurig beeld na de invoering van de nieuwe wet. ‘Scholen en samenwerkingsverbanden zijn hard aan het werk om passend onderwijs vorm te geven. Veel samenwerkingsverbanden hebben de procedures op papier in orde. De uitdaging is nu met deze procedures daadwerkelijk maatwerk te bieden voor leerlingen.’

Ouders zijn minder positief: zij hebben een brief geschreven met aanbevelingen. Belangrijkste boodschap is dat zij meer betrokken willen worden bij de uitvoering. Zij pleiten voor meer en betere communicatie.

Ouders staan nog steeds achter het idee van Passend Onderwijs. Kinderen met een beperking hebben er veel baat bij als ze naar een school in de buurt kunnen, in een voor hen bekende omgeving. Ouders geven de huidige uitvoeringspraktijk echter een dikke onvoldoende.

Er zal nog veel moeten verbeteren om de wet Passend Onderwijs echt ‘passend’ te maken.

Download de brief Ouders & Onderwijs

Reacties zijn gesloten.