Van de Blog

Amsterdam maakt 2 miljoen vrij voor tweetalig onderwijs

NEDERLAND LIGT ACHTER TEGENOVER ANDERE EUROPESE LANDEN WANNEER HET GAAT OVER TWEETALIG ONDERWIJS OP DE BASISSCHOOL. AMSTERDAM PAKT DIT SERIEUS OP EN STELT RUIM TWEE MIJLOEN EURO BESCHIKBAAR. Dat we achterliggen op andere Europese landen is inmiddels duidelijk, minder duidelijk zijn de effecten van deze onderwijskeuze. Er zijn critici die[...]

Nieuwe regelgeving passend onderwijs: misère of verademing?

Een paar maanden geleden luidde Omroep Gelderland de noodklok. Kinderen worden te laat doorverwezen naar het Speciaal Onderwijs, met alle gevolgen van dien. Kamerlid Siderius (SP) stelde kamervragen hierover. Onlangs verscheen vanuit de overheid een rooskleurige evaluatie van de wet Passend Onderwijs. Een objectieve kijk op de nieuwe regeling blijft lastig. Haken[...]

Online pesten: de stille vijand

Als je kind zijn plek heeft gevonden in het speciaal onderwijs, dan valt vaak veel druk weg. Onzekerheid maakt plaats voor vertrouwen. Dan is het goed om alert te zijn of je kind zich ook veilig en plezierig in de digitale wereld begeeft. Gevoeligheid voor prikkels kan leiden tot vervelende[...]

Cursus blind typen ook voor kinderen met dyslexie

In de huidige wereld waarin we leven kunnen we niet meer zonder computers. Een typecursus is een belangrijke ontwikkeling voor een kind. Het werk is immers in een kortere tijd af te maken en de focus ligt op de inhoud en niet op het toetsenbord waar je naar moet turen om[...]

Gratis proefles: Volg een typecursus met LOI Kidzz

Naast de basisstof die kinderen op school krijgen, zijn er ook kinderen die behoefte hebben aan het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden of extra ondersteuning bij bepaalde onderdelen waar ze op school wat moeite mee hebben. LOI Kidzz heeft in samenwerking met onderwijsexperts een aantal cursussen ontwikkeld voor kinderen[...]

Omgaan met lastige situaties buitenshuis

Ouders van speciale kinderen ervaren dagelijks hoe moeilijk de omgeving kan zijn voor hun kinderen, openbare ruimtes met veel mensen en prikkels in het bijzonder. Dat kan leiden tot vervelende situaties waar je als ouders liever niet mee in aanraking komt. Jij kunt als ouder echter moeilijk het schoolplein, de[...]

Wat zijn de verschillen tussen ‘normaal’ en speciaal onderwijs voor mijn kind?

Speciaal onderwijs is er voor leerlingen die het reguliere basisonderwijs niet goed kunnen volgen, of dusdanig veel begeleiding nodig die de docent hen niet kan bieden. Dit zou anders ten koste kunnen gaan van de andere leerlingen. Leerlingen in het speciaal onderwijs zijn vaak kinderen met leer- of gedragsproblemen, lichamelijke,[...]

Ouders en overheid pleiten voor samenwerkingsscholen

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  wil de vorming van samenwerkingsscholen verruimen. Dit zijn scholen waar zowel openbaar als bijzonder onderwijs wordt gegeven. Tegen de verwachting van de overheid en ouders is, adviseert de Onderwijsraad terughoudend te zijn met samenwerkingsscholen, schrijft het Dagblad van het Noorden. Ingewikkeld proces Onder[...]

‘Passend onderwijs’ voor velen onbekend

Passend onderwijs is een trend die in 2014 begon en die zich steeds verder doorzet. Maar uit de praktijk blijkt dat veel scholen en ouders niet precies weten wat het is en waar ze recht op hebben binnen het passend onderwijs. Wat is passend onderwijs? De regels van passend onderwijs[...]

Het belang van het kind voorop

Tijdens een scheiding komen veel (nieuwe) dingen op kinderen af. De een gaat hier anders mee om dan de ander, en kinderen kunnen verschillende emoties laten zien. Daarom hebben kinderen, en dan vooral jonge en bijzondere kinderen, tijdens en na een scheiding veel steun nodig, en die steun moet vooral[...]