Onderwijs en leersystemen

In Nederland wordt er, naast speciaal onderwijs, onderscheid gemaakt tussen openbare scholen en bijzondere scholen. Openbare scholen worden gesticht door de gemeente en zijn toegankelijk voor iedere leerling en elke docent. De gemeente is dan ook verantwoordelijk voor de kwaliteit en de bekostiging van het openbaar onderwijs.

Bijzonder onderwijs

Scholen met een religieuze of levensbeschouwelijke grondslag hebben, worden bijzondere scholen genoemd. Bijzondere scholen wordt opgericht en meestal ook bestuurd door particulieren, dit kunnen ook ouders zijn. Zo zijn er protestantse scholen, hieronder vallen evangelisch, gereformeerd, reformatorisch en protestants-christelijke scholen. Verder zijn er (rooms)katholieke, hindoeïstische, islamitische en joodse scholen.

Leersystemen

Naast de al genoemde scholen, zijn er ook nog scholen met een eigen leersysteem. Op deze scholen wordt lesgegeven op grond van hu visie op onderwijs of opvoeding. Deze zogeheten ‘algemeen bijzondere scholen’ zijn bekend als het Daltononderwijs, Jenaplanscholen, Montessorischool of de Vrije School.

Daltononderwijs

Bij het Daltononderwijs ligt de nadruk op keuzevrijheid voor de leerling, samenwerken met andere leerlingen en ontwikkeling van zelfstandigheid.

Jenaplanonderwijs

Ook wel ‘vernieuwingsonderwijs’ genoemd. Bij Jenaplanonderwijs zitten leerlingen uit verschillende leerjaren gemengd in de klas. Deze klassen worden tijdens de schoolcarrière van de leerling nog diverse malen gesplitst. Belangrijk punt in het Jenaplanonderwijs is zelfstandigheid maar wel in combinatie met het werken en presteren als groep.

Montessorionderwijs

De visie van het Montessorionderwijs is dat het onderwijs inspeelt op de behoeften van een kind door het bieden van de juiste materialen. De kinderen werken alleen of in kleine groepjes aan opdrachten die zij zelf ‘s ochtends uitkiezen. De leerkracht observeert vooral en reikt de juiste materialen aan op het moment dat dat nodig is. In één klas zitten drie leeftijdsgroepen door elkaar, zodat ieder kind eens de jongste, de middelste of de oudste is.

Vrije school

De visie van de Vrije school is dat iedere leerling op zijn of haar tempo de eigen unieke ontwikkeling doormaakt, waarbij het onderwijs stimuleren en ondersteunend moet zijn. De Vrije school stimuleert ook zeker alle eigen talenten die het kind van nature heeft.