Organisaties, adviesraden en instellingen

Er zijn diverse organisaties, adviesraden en instellingen die te maken hebben met het speciaal onderwijs. Een handig overzichtje.

Inspectie van het Onderwijs

Zij onderzoeken of scholen voldoen aan de kwaliteitseisen. Bevindingen worden gerapporteerd en zijn na te lezen op de website.

Balans

Landelijke oudervereniging opgericht voor en door ouders met kinderen die ontwikkelingsstoornissen hebben.

Weer Samen Naar School (WSNS)

Een project van verschillende samenwerkingsverbanden tussen ten minste één school voor speciaal onderwijs en verschillende basisscholen. Het doel van het project is om zoveel mogelijk leerlingen met gedragsproblemen regulier basisonderwijs te laten volgen.

Permanente Commissie Leerlingzorg (PCL)

Deze commissie onderzoekt en adviseert als een leerling extra ondersteuning nodig heeft op school. Ook kan er via de tussenkomst van PCL een aanvraag gedaan worden voor extra financiële middelen om de leerling te ondersteunen.

Centrum voor Indicatiestelling

Deze instantie zorgt voor de indicatie van het kind.

Algemeen telefoonnummer: 0900-1404.
Surf naar de website voor de dichtstbijzijnde vestiging.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het ministerie van OCW is verantwoordelijk voor het onderwijs in Nederland.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Telefoonnummer: 1400 of 070 412 34 56

Steunpunt Passend Onderwijs

Het Steunpunt Passend Onderwijs van 5010 geeft informatie over passend onderwijs aan ouders van leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Het Steunpunt Passend Onderwijs is een samenwerking tussen oudervereniging Balans en Ieder(in) en is onderdeel van 5010, informatiepunt voor ouders over onderwijs.

Telefoonnummer: 0800-5010 of 0900-5010 123 (met een mobiele telefoon)