Van de Blog

Ouders en overheid pleiten voor samenwerkingsscholen

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  wil de vorming van samenwerkingsscholen verruimen. Dit zijn scholen waar zowel openbaar als bijzonder onderwijs wordt gegeven. Tegen de verwachting van de overheid en ouders is, adviseert de Onderwijsraad terughoudend te zijn met samenwerkingsscholen, schrijft het Dagblad van het Noorden.

Ingewikkeld proces

Onder de huidige regelgeving mag er alleen een samenwerkingsschool worden gevormd als de scholen die erbij betrokken zijn bijna onder opheffingsnorm komen. Daarnaast vindt Dekker de regels te ingewikkeld. Er is nu een wetsvoorstel ontwikkeld die het proces tot het vormen van een samenwerkingsschool moet vereenvoudigen.

Nieuw wetsvoorstel

Het nieuwe wetsvoorstel heeft als doel de vorming van samenwerkingsscholen te vereenvoudigen, waarbij een samenwerkingsschool wel een uitzondering moet blijven. Dit in verband met het onderscheid tussen normaal openbaar onderwijs en bijzonder onderwijs dat is vastgelegd in de Grondwet. Het nieuwe wetsvoorstel bevat voorstellen om:

  • de voorwaarden voor de totstandkoming van een samenwerkingsschool opnieuw vorm te geven;
  • waarborgen te bieden voor gelijkwaardigheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs;
  • aan te sluiten bij de praktijk die de samenwerkingsschool zoveel mogelijk regelt op het schoolniveau. 

Angst Onderwijsraad

De Onderwijsraad is bang voor het feit dat Grondwettelijke onderscheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs in het geding zal komen (Artikel 23). Daarnaast is ze bang dat er grote aantallen samenwerkingsscholen bij zullen komen. Ook twijfelt de Onderwijsraad aan de vraag naar samenwerkingsscholen omdat er de laatste jaren maar drie verzoeken voor zijn ingediend.

Krimp aantal leerlingen

Door de krimp van de laatste jaren daalt het aantal leerlingen. Hierdoor worden de groepen kleiner en daalt ook het aantal leerkrachten. Hierdoor komt de kwaliteit van het onderwijs onder druk te staan, volgens schoolbestuurder Johan Heddema van het Penta Primair in Grootegast. Hij geeft aan dat er in kleine gemeenschappen door ouders en leraren gevraagd wordt om samenwerkingsscholen als zowel de openbare als bijzondere school dusdanig klein zijn, dat door samenwerking een volwaardig school in het dorp kan blijven bestaan. Bovendien vragen veel scholen niet om een formele samenwerkingsschool door de complexiteit van de huidige regels.

In de loop van dit jaar gaat het nieuwe wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. Dekker zegt zijn best te blijven doen om kwalitatief goede scholen in krimpgebieden te behouden.

Reacties zijn gesloten.