Van de Blog

passend onderwijs

‘Passend onderwijs’ voor velen onbekend

Passend onderwijs is een trend die in 2014 begon en die zich steeds verder doorzet. Maar uit de praktijk blijkt dat veel scholen en ouders niet precies weten wat het is en waar ze recht op hebben binnen het passend onderwijs.

Wat is passend onderwijs?

De regels van passend onderwijs zijn opgesteld zodat kinderen die bijvoorbeeld doof, blind, autistisch of gehandicapt zijn naar een ‘gewone’ school te kunnen laten gaan. Maar uit inventarisaties van verschillende organisaties blijkt dat er veel onduidelijkheid is bij ouders en bij scholen zelf.  Er zijn veel zaken voorgekomen bij de geschillencommissie over kinderen die niet toegelaten worden op scholen. Volgens directeur Hilde Mertens komt dit door een gebrek aan kennis.

“Een school moet eerst onderzoeken welke zorg zo’n leerling nodig heeft, en of de school die zorg kan bieden. Pas als blijkt dat een school die ondersteuning niet kan geven, mag de school zo’n kind weigeren. In dat geval moet de school wel een andere school voor zo’n kind regelen”, aldus Mertens.

Staatssecretaris tevreden met nieuwe wet

Ondanks de knelpunten geeft staatssecretaris Dekker aan erg tevreden te zijn met de nieuwe wet. Naar zijn mening weet het merendeel van de ouders overweg te gaan met de nieuwe regels. Wel zal er nog een brief uitgaan naar de scholen om de regels nogmaals toe te lichten.

“Ik vind het onbestaanbaar als door wijzigingen in het passend onderwijs straks kinderen tussen wal en schip vallen.”

Kamerlid Siderius van de SP is echter zeer kritisch. Dekker zou zich de situatie te rooskleurig voorstellen.

Reacties zijn gesloten.