Het LOBO

Het LOBO

De Landelijke Oudervereniging Bijzonder Onderwijs op algemene grondslag is een oudervereniging voor ouders met kinderen in het speciaal onderwijs.

Doel van het LOBO is om de belangen van ouders te behartigen met kinderen die speciaal onderwijs krijgen in de basisschool of op de middelbare school. Dit doen wij door de ouders te ondersteunen, te adviseren, te informeren en eventueel te scholen: voor en door ouders.

Het LOBO streeft er ook naar om het aanbod van het speciaal onderwijs zo gevarieerd mogelijk vorm te kunnen geven. Dit geeft ons de kans om de best passende school te kunnen kiezen voor onze kind(eren).

Reacties zijn gesloten.