Speciaal onderwijs

bijzonder

Kinderen die moeten leven met een beperking en die niet op een ‘normale’ school lessen kunnen volgen, kunnen in Nederland naar het speciaal onderwijs. Om naar een school te kunnen die speciaal onderwijs geeft, moet het kind beschikken over een ‘toelaatbaarheidsverklaring’. In deze verklaring staat welke beperking het kind heeft en wat voor soort onderwijs het nodig heeft.

Clusters

Het speciaal onderwijs is verdeeld in vier clusters waar het kind met de beperking ‘ingedeeld’ wordt.

Cluster 1

Onder cluster 1 vallen kinderen die visueel gehandicapt zijn of meervoudig gehandicapte kinderen die slechtziend of blind zijn. Deze kinderen kunnen in principe ook terecht in het reguliere onderwijs, maar dan wel met speciale begeleiding. Een klein gedeelte van de 2.500 kinderen die onder cluster 1 vallen, gaan naar een speciale school.

ED000643

Slechtziende of blinde kinderen krijgen les binnen cluster 1

Cluster 2

Cluster 2 heeft betrekking op dove en slechthorende kinderen, op kinderen met taal- of spraakmoeilijkheden of op kinderen die problemen in de communicatie hebben.

Cluster 3

Scholen voor lichamelijk en/of geestelijk gehandicapte kinderen vallen onder cluster 3. Ook kinderen die langdurig ziek zijn of kinderen met epilepsie worden onder cluster 3 ingedeeld.

cluster 3

Lichamelijk gehandicapte kinderen krijgen les binnen cluster 3

Cluster 4

In dit cluster vallen kinderen met psychiatrische stoornissen en/of ernstige gedragsproblemen (ZMOK-kinderen = Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen). Ook scholen die verbonden zijn aan pedologische instituten en gesloten jeugdinrichtingen vallen onder cluster 4. Een pedologisch instituut helpt kinderen met ingewikkelde leer-, gedrags- of emotionele problemen.