Veelgestelde vragen

Wat kan het LOBO voor mij en mijn kind betekenen?

Door elkaar te ondersteunen, adviseren, informeren en soms zelfs te scholen proberen wij -als ouders van kinderen in het speciaal onderwijs- elkaars belangen te behartigen. Door elkaar te helpen en elkaars vragen te beantwoorden, zijn wij een grote steun aan elkaar.

Wat is de doelgroep van het LOBO?

Ouders met kinderen die speciaal onderwijs krijgen op de basisschool of middelbare school. Onze vereniging is voor en door ouders.

Hoe wordt bepaald dat een kind speciaal onderwijs moet volgen?

De Permanente Commissie Leerlingzorg besluit of een kind onderwijs moet volgen op een speciale school of dat het kind met (extra) hulp het reguliere onderwijs kan volgen.

Wat is leerlinggebonden financiering?

In de volksmond wordt de leerlinggebonden financiering ook wel ‘rugzakje’ genoemd. Het is bedoeld om de ouders meer keuzevrijheid te geven tussen speciaal en regulier onderwijs. Als een kind speciaal onderwijs nodig heeft, kan het eventueel met een rugzakje toch het reguliere onderwijs volgen. Volgt het kind speciaal onderwijs, dan krijgt het kind geen rugzakje. De financiële middelen zijn dan al aanwezig op de school.

Wie komt in aanmerking voor leerlinggebonden financiering?

In het Regionaal Expertise Centrum is een onafhankelijk Commissie van Indicatiestelling (CvI) betrokken. Deze commissie bestaat uit diverse professionals als een arts, maatschappelijk werker en psycholoog. Ouders kunnen bij deze commissie een verzoek indienen om in aanmerking te komen voor een rugzakje. De commissie bekijkt vervolgens onderzoeksverslagen en eventueel onderwijskundige rapporten en beoordeelt of de leerling wel of niet in aanmerking komt.

Op welke leeftijd kan een indicatie aangevraagd worden?

Vanaf dat het kind 3,6 jaar is tot het 30e jaar, kan een indicatie aangevraagd worden. De indicatie is alleen geldig voor de schoolsoort waarvoor de indicatie is afgegeven.

Is het nodig om jaarlijks een herindicatie aan te vragen?

Nee, dat is niet nodig. Een indicatie is geldig voor meerdere jaren, afhankelijk van het cluster. Een herindicatie kan aangevraagd worden tot maximaal één jaar voor de indicatie afloopt. Stel dat een indicatie afloopt op 1 augustus 2014, dan mag vanaf 1 augustus 2013 een herindicatie aangevraagd worden.