Van de Blog

gehandicaptenzorg

Veranderingen in zorgwet baart zorgen

Oudervereniging KansPlus heeft een open brief geschreven aan gemeentebesturen, zorgorganisaties en zorgverzekeraars om hun zorg te uiten over de grootscheepse reorganisaties in de verstandelijk gehandicaptenzorg.

Van AWBZ naar WMO

Vanaf 1 januari 2015 moet de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning ingaan. Daarnaast worden een aantal wettelijke taken van de overheid gedecentraliseerd naar de gemeenten. Dit geldt voor de verantwoordelijkheid voor de AWBZ, jeugdzorg en de participatiewet. Deze overgang verloopt nog niet soepel en dat zou bijdragen aan de groeiende onrust onder ouders.

Al met al een weinig florissant perspectief voor mensen met een verstandelijke beperking en hun familie. Het adagium is ‘de cliënt staat centraal’, de werkelijkheid geeft het tegenovergestelde te zien.
Mr. Rein Baneke, Voorzitter KansPlus

Zij vinden dat de zorgkantoren het beleid over de zorg ondergeschikt laten aan de het financieel beleid. Volgens KansPlus zou het voorkomen dat de zorgkantoren zich, al dan niet door intimidatie, laten overhalen tot het ingrijpen in het personeelsbestand en locaties in plaats van de aandacht te richten op de zorgwensen van de cliënten.

Bezuinigingen

Bij het overhevelen van de taken, hoort ook een bezuinigingsslag. Oftewel, de gemeenten moeten dadelijk meer taken gaan uitvoeren, terwijl er minder geld beschikbaar is. Dit vergt creatieve oplossingen bij de gemeenten. De gemeenten hebben nog niet inzichtelijk wat de veranderingen betekenen voor mensen die een verstandelijke handicap hebben en hun familie.

Reacties zijn gesloten.