Van de Blog

ladfagf

Wat zijn de verschillen tussen ‘normaal’ en speciaal onderwijs voor mijn kind?

Speciaal onderwijs is er voor leerlingen die het reguliere basisonderwijs niet goed kunnen volgen, of dusdanig veel begeleiding nodig die de docent hen niet kan bieden. Dit zou anders ten koste kunnen gaan van de andere leerlingen. Leerlingen in het speciaal onderwijs zijn vaak kinderen met leer- of gedragsproblemen, lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicaps, langdurige zieke kinderen of kinderen met een gedragsstoornis. Ondanks dat deze kinderen misschien iets anders functioneren, hebben zij natuurlijk ook recht op goed onderwijs.
Daarom hebben de schoolbesturen in het regulier, speciaal basis- en het speciaal onderwijs een zorgplicht, zodat elke leerling passend onderwijs krijgt. Om hiervoor te zorgen hebben de schoolbesturen een regionaal samenwerkingsverband.

De speciale scholen zijn onderverdeeld in vier clusters, en ieder cluster heeft een ander specialisme. In de afbeelding kunt u zien welke vier clusters er zijn.
slide_4

Ik kan kiezen tussen speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs, maar wat zijn de verschillen?

Het speciaal basisonderwijs:

Dit is met name voor kinderen met gedrags- en leerproblemen. Deze leerlingen krijgen de nodige begeleiding en extra ondersteuning waardoor zij meestal naar reguliere voortgezet onderwijs (met eventueel extra begeleiding) of het praktijkonderwijs gaan.

Het speciaal onderwijs:

Als de complexiteit van de problemen toeneemt komt vaak speciaal onderwijs in beeld. Hier wordt nog meer rekening gehouden met de hulp die de kinderen nodig hebben. Een deel van deze leerlingen zal na het speciaal onderwijs ook verder gaan op het voortgezet speciaal onderwijs.

Hoe zit het speciaal onderwijs in Nederland in elkaar?

Iedere school in het speciaal onderwijs richt zich op een specifieke doelgroep, bijvoorbeeld kinderen met gedragsproblemen of moeilijk lerende kinderen. Doordat elke school zich richt op een andere doelgroep, is er voor iedere doelgroep een optimale leeromgeving. De docenten en leeromgeving zijn helemaal afgestemd op de leerlingen. Als er op het (speciaal) basisonderwijs geen passende plek is voor een leerling, krijgt deze een toelaatbaarheidverklaring voor het speciaal onderwijs.

Onderwijsgrafiek #34 - Speciaal onderwijs naar cluster

Basisondersteuning en extra ondersteuning

De samenwerkingsverbanden ontvangen geld voor de extra ondersteuning van leerlingen. In het bestuur van het samenwerkingsverband worden afspraken gemaakt, en aan de hand hiervan wordt het geld verdeeld en ingezet. De scholen uit het samenwerkingsverband hebben een niveau afgesproken dat iedere leerling moet halen.

Door veelal preventieve ondersteuning te bieden aan leerlingen worden problemen meestal voorkomen. Mocht de leerling toch niet genoeg hebben aan alleen de basisondersteuning dan komt deze in aanmerking voor extra ondersteuning. Dit kan met extra geld binnen de school, maar ook via voorzieningen van het samenwerkingsverband. Er zijn dus vele soorten onderwijsarrangementen en voorzieningen voor iedere leerling, deze kunnen bij gedragsproblemen ook in combinatie met jeugdzorg en jeugdhulpverlening.

In de video hieronder ziet u een mooi voorbeeld van het resultaat van speciaal onderwijs tegenwoordig. Leerlingen die vroeger onmiddellijk werden afgeschreven op de arbeidsmarkt krijgen nu de begeleiding en het onderwijs dat ze nodig hebben. Hierdoor is de kans op een baan (met begeleiding) veel groter als vroeger.

Reacties zijn gesloten.